Categories

About Us

PENGENALAN


Kami menyediakan web ini untuk memudahkan anda membuat aduan yang terpendam didalam diri atau komuniti anda. Semoga aduan anda ini akan didengar oleh pihak yang berkenaan dan akan menyelesaikannya dengan sebaik mungkin. Kami akan sedaya upaya untuk membuat promosi agar web ini akan mendapat perhatian ramai.


MENGAPA ADUAN?

 

Supaya anda boleh berbicara tentang aduan yang anda miliki.

Supaya apa yang harus anda katakan harus mencapai kesasaran.

Supaya anda perihatin akan keadaan sekeliling.

Supaya orang akan tahu tentang apa yang mempengaruhi anda.

Supaya anda tidak perlu merasa tertekan memikirkan sesuatu perkara.

Supaya anda dapat menyatakan apa yang boleh anda lakukan untuk kebaikan masyarakat.

Supaya orang menyedari bahawa anda peduli tentang hal itu.

Supaya fikiran anda tidak kacau bimbang dan berasa tidak peduli.

Supaya anda dapat berkongsi fikiran anda dengan orang lain.

Supaya fikiran anda sentiasa cergas.

 

DASAR PRIVASI

 

Kami komited untuk menjaga privasi online anda. Kami tidak akan mendedah, menjual atau menyewa sebarang maklumat kepada pihak ketiga tanpa izin anda, kecuali diperlukan untuk melakukannya oleh undang-undang. Kami tidak mengumpul maklumat peribadi anda kecuali bila sengaja telah disampaikan oleh seorang individu semasa proses menyertai web ini.

 

Yang berikut ini menjelaskan pengumpulan maklumat dan amalan-amalan penyebarannya:

 

Server Log:

 

Semua data akan dsimpan kedalam log server yang dijaga rapi.
 

Maklumat Peribadi:

 

Kami tidak mengumpul maklumat peribadi tentang anda tanpa kelulusan anda. Dalam kes apabila maklumat tersebut diperlukan untuk menyelesaikan tindakan, anda akan diminta untuk memberikan jumlah minimum maklumat yang diperlukan. Sila berikan maklumat yang benar semasa mendaftarkan aduan anda.

 

DISCLAIMER

 

Maklumat yang terkandung di sini (termasuk dokumen dilampirkan) sulit dan ditujukan hanya untuk orang yang tertarik dalam perkara ini. Jika anda telah keliru mencari informasi, sila ikuti arahan dengan berhati-hati. Anda dengan ini diberitahukan bahawa pendedahan apapun, menyalin, mengedar atau mengambil sebarang tindakan kepercayaan pada isi halaman ini atau dokumen atas sangat dilarang dan menyalahi undang-undang.

Aduan palsu adalah dilarang sama sekali Kami tidak bertanggung jawab di atas setiap kerosakan mana-mana pihak yang disebabkannya. Kami juga tidak bertanggungjawab di atas semua maklumat yang anda beri dan yang disiarkan dan ianya adalah di atas tanggungan 100% orang yang membuat aduan.

 

Sekian.