Categories

Sikap lepas tangan sebagai ketua dan biadap kepada pelanggan

Posted :Thursday, December 7, 2017; by Hasrul nizam bin mansor Send Maill   

Saya tidak berpuas hati atas layanan pihak pos terhadap saya dan saya kecewa atas sikap tangong jawap dan amanah yang di berikan kepada ketua pejabat pos air hitam tidak di laksana kn.di sebap kn itu saya telah menaggung rugi atas sikap lepas tagan dan pecakapan tidak sopan sebagai ketua di pejabat dan sikap antara kedua dua belah pihak cawagan parit raja dan air hitam yang yang tidak berkeja sama membuat kan saya kerugian saya ingin menuntut keadilan dan sekiranYe ia tiada jawapan kepada saya... I saya akan bawak kes ini kew tegah... Di harap pihak pegawai atasan dapan meggubugi saya secepat mungkin..

Dear Friends, Dont forget to bookmark and submit your offers to social media websites listed here.It will bring more visibility, buzz and fast action to attend your Complaint

Complaint Related To Sikap lepas tangan sebagai ketua dan biadap kepada pelanggan

Comments  :

Post Your Comment :

Name

required, use real name

Email

required, will not be published

Website Address

optional, will not be published

Your attitude towards Complaint

Agree Neutral Disagree

Confirmation Code